Trang chủ arrow Tản mạn arrow Hồ Hoàn Kiếm
Hồ Hoàn Kiếm
12/09/2017
Hồ Hòan Kiếm thành Thăng Long ở bên cạnh phường Báo thiên, thông với nước ngoài sông, hình thế rất to rộng, ấy là nơi đức Thái Tổ Hoàng Đế tiên triều đánh rơi kiếm. Hồi thái tổ khởi nghĩa, ngài bắt được một thanh kiếm cổ, sau khi lên làm vua, thường vẫn đeo ở bên mình. Một hôm chơi thuyền ở trong hồ, bỗng thấy một con rùa rất lớn nổi lên mặt nước, bắn không trúng, ngài lấy thanh kiếm mà chỉ. Bất đồ, thanh kiếm rơi xuống nước, con rùa cũng lặn theo. Ngài giận, sai lấp cửa hồ lại, đắp cái bờ ngang, tát hết nước để tìm. Nhưng chẳng thấy đâu cả. Đời sau nhân cái bờ ấy, chia ra làm hai hồ Tả Vọng, Hữu Vọng. Cuối đời Cảnh Hưng, có một vật gì mọc lên từ cái đảo trong hồ, sáng rực rỡ rồi tắt. Người ta cho là thanh bảo kiếm bay đi.


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >