Trang chủ arrow Dược học arrow Hương phụ bát chế
Hương phụ bát chế
22/08/2017
1. Tẩm nước ra sao (giảm nhẹ và gắn thêm "cốc khí" vào vị trí).

2. Tiệm rượu sao cho nó toàn thân và thông báo cả tam giác.

3. Tẩm dấm thanh sao, để đưa vào kinh nghiệm.

4. Tàm đồng sao, là một phương thức "nạp hàm" của nó để cho phép các phần dưới.

5. Tẩm nước Đời sao, để đặt eo lưng và đầu gáy.

Sau khi đã quá 5 lần, chia làm 3 phần. Một phần tẩm với nước Hồng hoa để bổ sung tác dụng huyết; An tẩm with the Hoàng Hoàng liên để thanh nhiệt; Some tẩm with the Water Sale for for tróc đờm.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >