Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Mắt
Mắt
04/07/2017
Mắt tuy là một trong những khí quan ở ngoài thân thể, nhưng trên thực tế thì mắt có quan hệ mật thiết với ngũ tạng lục phủ, 12 kinh mạch và đại não ở trong. Cho nên thiên Đại hoặc luận sách Linh khu nói: "Tinh khí của ngũ tạng lục phủ đều dồn lên mắt, mà thành tinh, chỗ các tinh tụ lại là mắt, tinh của xương là đồng tử (con ngươi), tinh của gân là tròng đen, tinh của huyết là đường lạc, tinh của phế khí là tròng trắng, tinh của bắp thịt là cơ mắt. Tinh bọc lấy gân, xương, huyết, khí cùng với mạch thành ra mục hệ, đi lên thuộc với não, đi ra sau vào chính giữa gáy".

Đau mắt mà trông thấy được các vật là bệnh thuộc dương, phải bổ chân âm chân thủy, dùng bài lục vị bỏ Trạch tả, gia Ban long, Ngũ vị, Ngưu tất, Cam cúc. Không đau mà không thấy vật gì là bệnh thuộc âm, là hàn, thì bổ chân âm, chân dương, uống bài bát vị, gia Ngưu tất, Mạch môn, ngũ vị, Cam cúc.


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >