Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Mắt
Mắt
04/07/2017
Mắt tuy là một trong các thiết bị ngoại trừ thân thể, nhưng trên thực tế, mắt có thiết bị quan sát với ngũ cùm, 12 mạch kinh và não trong. Cho nên thiên đại hay luận sư Linh khu nói: "Tinh khí của ngũ tạng hằng ngày, tinh linh, tụi tụ tinh, mắt của tinh trùng, con tinh tinh Is tròng đen, tinh thể của đường huyết, tinh thể của khí là tròng trắng, tinh tinh của thịt bắp là cơ. Tinh bàng lấy gân, xương, huyết, khí cùng với mạch để chạy theo hệ thống, đi theo thuộc não , Đi ra sau vào chính giữa gáy ".

The eyes of the patriotics are treated, be additional footprise, Use the following words, Gia Long, Ngũ vị, Ngưu tất, Cam cúc. Can not pain, not found meditation to dependencies, solarium, solarium, pedestrian,

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >