Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Trửu hậu 2
Trửu hậu 2
29/06/2017
Kết quả hình ảnh cho Huyệt Thái xung Mạch yếu phù hồng nên tả giả
Mạch như trầm tế bổ là xong
Bách hơp thương* hàn rất khó trị
Diệu pháp thần châm dụng ý suy.

Miệng cắn, mắt nhắm, thuốc không xuống
Hợp cốc châm vào hay lạ kỳ
Hồ hoặc** thương hàn đầy miệng ghẻ
Phải uống Hoàng liên tê giác thang.

Trùn ở tạng phủ ăn da thịt
Diệu huyệt Địa thương chớ sợ chi
Thương hàn bụng đau trùn phá hoại
Ói lãi, Ô mai hoàn trị ngay.

10 ngày 9 ngày, quyết định chết
Trung quản vãn hồi, vị khí thông
Thương hàn bí khí kết hông ngực (kết hung)
Hai mắt mờ vàng hãn chẳng thông.

Dũng tuyền diệu huyệt 3 phân đúng
Sẽ đổ mồ hôi khắp châu thân
Thương hàn bĩ kết, sườn hông tức
Phải dụng Kỳ môn, thấy hiệu công.

Nên hãn không nên hãn, Hợp cốc tả
Tự hãn da vàng Phục lưu xong
Phi hổ một huyệt thông bĩ khí
Khu phong dẫn khí được lưu thông.

Cương nhu nhị Xí bay uốn nẩy (co cứng)
Miệng cắn mắt nhắm mặt đỏ hồng
Huyết nhiệt chảy vào tâm với phế
Vậy phải dùng kim châm Thiếu thương.

Trung mãn làm sao trừ tận gốc
Âm bao châm tới hiệu như thần
Bất luận trẻ già y phép dụng
Làm cho kẻ bệnh khỏe tâm thần.

Trật đả tổn thương, phong đòn ghánh
Trước tại chỗ đau dụng châm công
Kế hướng Thừa sơn châm diệu huyệt
Yến quyền truyền để ý vô cùng.

Lưng đùi đau nhức 10 năm đã
Ung châm liền khỏi thấy lâng lâng
Thảy đều dẫn khí dò căn bản
Uống thuốc tìm phương uổng phí công.

Chăn gối kinh niên đau chẳng dứt
Trong ngoài mắt cá để tâm tìm
Huyệt gọi Côn lôn và Lư tế***
Tức thì tiêu tán, tức thời yên.

Phong tê lạnh bại làm sao trị?
Đại trữ Khúc trì, diệu huyệt thuyên
Hai chân, hai sườn đầy khó duỗi
Phi hổ thần châm, sâu 7 phân.

Thắt lưng đau mỏi, sao trị gốc?
Ủy trung huyệt ấy hiệu như thần.

* Các đầu mối của mạch nhất tề gây bệnh, ý muốn ăn lại ăn không được, lịm lịm muốn nằm mà không nằm được, muốn đi không đi được, có khi ăn ngon, có khi hôi cơm tanh cá.

** Một loại trùng ở trong người làm lở môi trên và môi dưới.

*** Huyệt Thái khê

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >