Trang chủ arrow Tản mạn arrow Hồ Tây
Hồ Tây
15/06/2017
Đời Hán, hồ có tên là Lãng bạc, đời Trần, tên là Dâm đàm, ở phía bắc của huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, giáp huyện Từ Liêm, tỉnh Sơn Tây, sông Nhị ôm bắc, Tô Lịch phía nam nam .

Interval Similar in Minimal On the mountains with a sea sandals their radius them; Thần Long Đỗ tấu to Thượng Đế. Điềm nổi sai Long Vương đánh chết. The dragons of the boat over the line of the River, through the water; Núi sụt thành đầm.

Mã Viện Hán đóng tại đó. Đến niên hiệu, Cao Biền đã phá vỡ địa phận thắng của nước Nam ta, đến đó thấy được một mảnh đất Phượng Hoàng ẩm ướt liền với sương; Red down the Nam Nam, khai thác làm dãy đứt, có Thần núi (hóa trâu vàng) chạy ẩn vào hồ, khu dân cư tương lai.

Ngày kia, vua Anh Tông triều Lý thuyền chơi hồ, Will be used to the virtualization of the best of the best. Nay on the pool are a Temple.

To get a new Le kien will change to Tây Hồ. Chúa Trịnh sai trồng trong hồ để làm nơi cung cấp giải trí, cùng với các thần tượng xướng thơ.

Cuối cùng Cảnh Hưng, nước sẽ trở nên hanh khiến người không chịu nổi; Sen in the most also wastes until. Never suspended, happen to change the change. Ôi! The may be the water of the non rivers tree show out of the most chăng? Cuối cùng Cảnh Hưng, nước nên trở nên khiến người khác không chịu nổi; Sen in the most also wastes until. Never suspended, happen to change the change. Ôi! The may be the water of the non rivers tree show out of the most chăng? Cuối cùng Cảnh Hưng, nước nên trở nên khiến người khác không chịu nổi; Sen in the most also wastes until. Never suspended, happen to change the change. Ôi! The may be the water of the non rivers tree show out of the most chăng?

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >