Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Thiên 30. Phân loại khí (khí quyết)
Thiên 30. Phân loại khí (khí quyết)
12/06/2017
Nội dung:  Nói về sự thành công của máy tính, tân dịch, huyết mạch, và điểm đặc biệt của họ khi ở trạng thái không đủ. Naci specify your source origin of they are a computer of the food and the purpose of the air condition to. The meaning means a parse, a analize of a type.

Hoàng đế: Người có tinh, khí, tân, dịch, huyết, mạch, tuy có gốc là một khí, song lại chia làm 6 loại. Tại sao?

Kỳ Bá: Lưỡng thần tương tác (nam nữ giao hợp), có thai thành hình, (vật chất) sinh trước thân thể nên gọi là tinh.

Hoàng đế: Khí là gì?

The United States: The given of the given of the sense of the sense of the diet for the body of the skin, supplements for the body, hair straightened sense of the sense of the petition.

Hoàng đế: Tân là gì?

Kỳ Bá: Mồ hôi chàm dầm khi khi phát hiện ra là Tân.

Hoàng đế: Dịch là gì?

Kỳ Bá: Thức ăn vào vị trí, sinh ra khí huyết làm đầy, sắp xếp để ghép nối, làm cho khớp trơn, để vào trong một trong những con đường giao dịch.

Hoàng đế: Huyết là gì?

Kỳ Bá: Trung bình tiếp theo thức uống, hấp thụ tinh vi của nó, qua việc sử dụng khí hóa biến đổi thành mầu đỏ là huyết.

Hoàng đế: Mạch là gì?

Kỳ Bá: The pipe to next week không được cho phép gọi lung tung gọi là mạch.

Hoàng đế: 6 khí này (tinh, khí, tân, dịch, huyết, mạch) khi có thừa, có khi chưa có. Có nhiều hay ít, não hư hay thực, thanh mạch hay trọc, làm thế nào để biết được?

Kỳ Bá: Tịnh thoát, ù tai; Khí thoát, mờ mắt; Tân thoát, tẩm khai, ra mồ hôi nhiều; Exit, Go Go Against, Trouble Face Loss, Water não make up to them strength, bắp chân nhức mỏi, tai mỗi cơn. Huyết thoát, sắc trắng, (khô) không nhuận, mạch rỗng hư.

Hoàng đế: Tình hình thịnh suy nghĩ của 6 khí như thế nào? Kỳ Bá: Trong 6 khí, mỗi khí đều có vị trí và lớp phủ của nó (Khí nuôi, Tân Định Phát, Cung cấp dịch, Tuỷ Thần, Thần linh tinh, Phái chủ khí, Tạ chủ tân dịch, Can chủ huyết, Tâm mạch chủ). In đúng hoặc đúng thời tiết, trong khi một số khí gas tương ứng bình thường, hoặc thái quá hoặc bất thường, thường là một chuẩn mực là chất phủ tẩy có quan hệ với chúng. Do the same source is the food of the food, and the food has been eaten food at the tỳ vị, cho nên hãy gọi là thức uống theo quy tắc, là nguồn gốc của 6 khí (Thủy cốc chi hải) . Mỗi cơn. Huyết thoát, sắc trắng, (khô) không nhuận, mạch rỗng hư. Hoàng đế: Tình hình thịnh suy nghĩ của 6 khí như thế nào? Kỳ Bá: Trong 6 khí, mỗi khí đều có vị trí và lớp phủ của nó (Khí nuôi, Tân Định Phát, Cung cấp dịch, Tuỷ Thần, Thần linh tinh, Phái chủ khí, Tạ chủ tân dịch, Can chủ huyết, Tâm mạch chủ). In đúng hoặc đúng thời tiết, trong khi một số khí gas tương ứng bình thường, hoặc thái quá hoặc bất thường, thường là một chuẩn mực là chất phủ titan quan hệ với chúng. Do the same source is the food of the food, and the food has been eaten food at the tỳ vị, cho nên được gọi là thức uống của thức ăn, là nguồn gốc của 6 khí (Thủy cốc chi hải) . Mỗi cơn. Huyết thoát, sắc trắng, (khô) không nhuận, mạch rỗng hư. Hoàng đế: Tình hình thịnh suy nghĩ của 6 khí như thế nào? Kỳ Bá: Trong 6 khí, mỗi khí đều có vị trí và lớp phủ của nó (Khí nuôi, Phát hiện Tách tài khoản, Phép biên dịch, Nuôi con Mạch đi vào tánh phủ và toàn thân, Thần linh tinh, Phái chủ khí, Tạ chủ tân dịch, Can chủ huyết, Tâm mạch chủ). In đúng hoặc đúng thời tiết, trong khi một số khí gas tương ứng bình thường, hoặc thái quá hoặc bất thường, thường là một chuẩn mực là chất phủ tẩy có quan hệ với chúng. Do the same source is the food of the food, and the food has been eaten food at the tỳ vị, cho nên được gọi là thức uống của thức ăn, là nguồn gốc của 6 khí (Thủy cốc chi hải) . Hoàng đế: Tình hình thịnh suy nghĩ của 6 điều này như thế nào? Kỳ Bá: Trong 6 khí, mỗi khí đều có vị trí và lớp phủ của nó (Khí nuôi, Phát hiện Tách tài liệu, Phép dịch, Giữ não, Thần chủ tinh, Phái chủ khí, Tạ chủ tân dịch, Can chủ huyết, Tâm mạch chủ). In đúng hoặc đúng thời tiết, trong khi một số khí gas tương ứng bình thường, hoặc thái quá hoặc bất thường, thường là một chuẩn mực là chất phủ tẩy có quan hệ với chúng. Do the same source is the food of the food, and the food has been eaten food at the tỳ vị, cho nên được gọi là thức uống của thức ăn, là nguồn gốc của 6 khí (Thủy cốc chi hải) . Hoàng đế: Tình hình thịnh suy nghĩ của 6 điều này như thế nào? Kỳ Bá: Trong 6 khí, mỗi khí đều có vị trí và lớp phủ của nó (Khí nuôi, Phát hiện Tách tài liệu, Phép dịch, Giữ não, Thần chủ tinh, Phái chủ khí, Tạ chủ tân dịch, Can chủ huyết, Tâm mạch chủ). In đúng hoặc đúng thời tiết, trong khi một số khí gas tương ứng bình thường, hoặc thái quá hoặc bất thường, thường là một chuẩn mực là chất phủ tẩy có quan hệ với chúng. Do the same source is the food of the food, and the food has been eaten food at the tỳ vị, cho nên hãy gọi là thức uống theo quy tắc, là nguồn gốc của 6 khí (Thủy cốc chi hải) . Feeding não. Mạch đi vào lớp phủ và toàn thân; Máy chủ, máy chủ, máy chủ tân, máy chủ, máy chủ mạch). In đúng hoặc đúng thời tiết, trong khi một số khí gas tương ứng bình thường, hoặc thái quá hoặc bất thường, thường là một chuẩn mực là chất phủ tẩy có quan hệ với chúng. Do the same source is the food of the food, and the food has been eaten food at the tỳ vị, cho nên hãy gọi là thức uống theo quy tắc, là nguồn gốc của 6 khí (Thủy cốc chi hải) . Feeding não. Mạch đi vào lớp phủ và toàn thân; Máy chủ, máy chủ, máy chủ tân dịch, máy chủ huyết mạch, máy chủ mạch). In đúng hoặc đúng thời tiết, trong khi một số khí gas tương ứng bình thường, hoặc thái quá hoặc bất thường, thường là một chuẩn mực là chất phủ tẩy có quan hệ với chúng. Do the same source is the food of the food, and the food has been eaten food at the tỳ vị, cho nên được gọi là thức uống của thức ăn, là nguồn gốc của 6 khí (Thủy cốc chi hải) .


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >