Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Ngũ tà
Ngũ tà
04/05/2017
Điều 53 sách Nạn kinh: Có bệnh tât, có thực, có tặc tà, có vi tà, có chính tà, lấy gì mà phân?

Trả lời:  "Từ đằng sau đến hư hà, từ đằng trước đến thực tà, từ khắc phục nó là tặc tà, từ hành nó khắc đến vi tà, bệnh tự nhiên là chính tà". That's about the family of the disease of the age of the family, according to the path of different diseases of the disease of the year. Hư tà từ đằng sau là bệnh liên quan đến bệnh như bệnh Can Truyền Tâm; Thực tà từ trước, tức là bệnh tật, như bệnh Tỳ truyền Tâm; Tặc tà từ khắc phục nó, như bệnh Can truyền Tỳ; Vi tà từ khắc nó như bệnh Phái truyền Tâm; Primary là bệnh tự nhiên như bệnh tâm, vì nguyên nhân của nó phát bệnh ở Tâm, không phải từ khác mà truyền. This is common law about the disease of transformarian.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >