Trang chủ arrow Tản mạn arrow Đường
Đường
01/05/2017
Vua Đường Thái Tông sai sứ sang nước Ma Yết Đà (Behar) (một nước nhỏ của Ấn Độ, phía trên sông Hằng Hà), tra cứu đường ra. Rồi chiếu sáng cho các nhà hàng ở Dương Châu, theo đúng cách mà bạn sẽ lấy nước đường, đường và hương ở Tây Vực. The Road of China Average from.

Năm Đại Lịch, đời vua Đại Tông nhà Đường (766 - 780), có một hòa thượng họ Trâu đến đất Toại Ninh, lên Tiểu Khê, núi Tản Sơn, dậy một người dân Hoàng quân phép Đường phèn, gọi là "Sương đường, hay Băng đường". Phép chế ở Trung Quốc có trước đấy.

Sách Đường phả, của Hồng Mại, đời Tống, nói rằng "Đường có bốn sắc".

1. Hồng giá: đường đỏ, chỉ ăn.

2. Giá sản phẩm: đường mía thơm, mà trong bản thảo là giá trị thù địch (mía de, hay mía lau), có thể sử dụng đường cát.

3. Tây giá (Tây Tây), làm đường phèn, sắc lạt, địa phương không có số

4. Đổ giá: sắc tím, mềm, rất ngọt, chỉ để làm đường phèn.

Sách Quảng Đông nói rằng: Không, người ta thường sử dụng trắng để điều chỉnh nhiệt; Mía gọi là mía Côn Lôn, để tiếp tục gãy gẫy, và bó chân tay.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >